Polityka prywatności
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Danych Osobowych jest Versa Dewelopment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Dziewanowskiego 7, 80-752 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000866236, posługująca się numerem NIP 5833409804 dalej „Administrator”.

 

Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych pisemnie pod adresem ul., Jana Dziewanowskiego 7, 80-752 Gdańsk.

 

Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s 1) – dalej „RODO”, ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., a także innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe we wskazanych poniżej celach:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej i sprzedaży nieruchomości – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane do chwili wykonania lub rozwiązania wymienionych umów. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 12 miesięcy od złożenia oferty, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przetwarzane do terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej między stronami umowy.
 3. Obsługa reklamacji w ramach udzielonej rękojmi – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przetwarzane do terminu przedawnienia roszczeń.
 4. Dokonanie rozliczenia należności publicznoprawnych oraz wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych należy przechowywać przez okres pięciu lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą.

Zakres zbieranych danych

Na etapie zainteresowania naszą ofertą gromadzone przez Administratora dane osobowe dotyczą imienia i nazwiska, numeru telefonu bądź adresu e-mail. W przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej bądź umowy sprzedaży wymagane są dane w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania i korespondencyjnego, numeru PESEL, numeru rachunku bankowego oraz numeru dokumentu tożsamości.

Z kolei podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, mi.in. adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione współpracującym z Administratorem podmiotom w celu wykonywania czynności zgodnie z profilem działalności Administratora, m.in. bankowi kredytującemu inwestycje, pracowni architekta, biuru rachunkowo – księgowemu, firmie IT, kancelarii prawnej, kancelarii notarialnej.

Ponadto w związku z wykorzystywaniem przez stronę narzędzi takich jak Google Analytics Państwa dane, zbierane za pomocą plików cookies, będą przekazywane do państwa trzeciego.

Sposoby pozyskiwania i przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, e-mail, kontakt telefoniczny lub osobisty.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane w pamięci Państwa urządzenia, np. komputera, telefonu czy tableta. Mogą one być odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy podmiotów trzecich, takich jak Facebook czy Google.

Pliki cookies używane przez naszą stronę nie są w żaden sposób dla Państwa szkodliwe, nie ingerują ani w oprogramowanie, ani w ustawienia urządzenia.

Pliki cookies ułatwiają Państwu korzystanie z naszej strony internetowej, pliki wykorzystywane są do tego, aby witryna sprawnie działała. Dzięki plikom cookies analizujemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Ponadto w celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia takie jak Google, czy Google Analytics.

Pliki cookies umożliwiają również korzystanie z funkcji społecznościowych, np. Facebooka.

Administrator wykorzystuje także pliki cookies do używania Google Ads w celu dopasowania reklam do użytkownika.

Jednocześnie informujemy, że korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki w każdej chwili można wyłączyć bądź ograniczyć obsługę plików cookies.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator

Zgodnie z RODO w dowolnym momencie mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Sprostowania danych.
 3. Usunięcia danych.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Przenoszenia danych.
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak Google Analytics, w tym również profilowania. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych poprzez ich wykorzystywanie do analizy lub prognozy Państwa preferencji bądź zachowań.

KLAUZULA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Ta strona stosuje ciasteczka, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę się na ich użycie.

KLAUZULA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Powyższy formularz służy do kontaktu z Versa Sp. z o.o. Prosimy o podanie wskazanych w nim danych.

Przed wyrażeniem odpowiednich zgód, prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych (Polityka prywatności) – pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Versa Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Versa Sp. z o.o. informacji handlowych w zakresie produktów i usług Versa Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Versa Sp. z o.o. marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS/MMS na podany przeze mnie numer telefonu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2004 roku Prawo telekomunikacyjne. 

Formularz Kontaktowy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.